SATIŞ VE PAZARLAMA NEDİR?

Satış ve Pazarlama - 27.3.2020

Satış pazarlama diye bir kavram var mı? Satış nedir pazarlama nedir? Satış pazarlama beraberce kullanılınca ne ifade eder?

 • Pazarlama müşteriye sunulacak paketi tasarlamaktır. Satış bu paketin müşteriye teslim edilmesidir.
 • Pazarlama potansiyel müşterileri değer önerisinden haberdar etmektir. Satış potansiyel müşterileri bu değer önerisini satınalmaya ikna etmektir.
 • Pazarlama hedefi tarif etmek ve sürüyü bir araya toplamaktır. Satış hedefe nişan alıp tetiği çekmektir.
 • Pazarlama markayla uğraşır. Satış müşteriyle uğraşır.
 • Pazarlama mesajı yazar, iletir. Satış bu mesajın yardımıyla ürününü satar.
 • Pazarlama tüm potansiyel müşterilere hitap eder. Satış birebir müşteriyle uğraşır.
 • Pazarlama Steve Jobs’tur. Satış Bill Gates’dir.
 • Pazarlama analiz ve yaratıcılıktır. Satış iletişimdir.
 • Pazarlama orta ve uzun vadeyle uğraşır. Satış kısa vadeyle uğraşır.
 • Pazarlama satışı suçlamaktır. Satış pazarlamayı suçlamaktır.
 • Pazarlamanın B2C’de gerektiği zannedilir. Satışın B2B’de tek başına yeterli olduğu düşünülür.
 • Pazarlama para harcamaktır. Satış para kazanmaktırJ
 • Pazarlama baraj duvarıdır. Satış türbindir.
 • Pazarlama kalburun üstüyle uğraşır. Satış kalburun altıyla uğraşır.
 • Pazarlamanın performansı zor ölçülür. Satışın performansı kolay ölçülür.
 • Pazarlama bayram şekeridir. Satış kapı kapı dolaşıp şeker toplamaktır.
 • Pazarlama Philip Kotler’dır. Satış sahipsizdir.
 • Pazarlamanın yolu okuldan geçer. Satışın yolu çantadan.
 • Pazarlama reklam zannedilir. Satış müşteri bulmak zannedilir.
 • Pazarlama havuçtur. Satış havucu sallamaktır.
 • İlk önce satış vardı. Şimdi satış pazarlama. Gelecekte yalnızca pazarlama olacak.