Satış Ekibi Gelişimi

Satış ekibinin sürekli gelişimi sürdürülebilir satış performansının temel gerekliliklerinden biridir. Mevcut satış eğitim kurgularının istenilen sonuçları vermemesi, istenilen davranış değişikliklerini yaratamaması veya etkilerinin sürdürülebilir olmaması satışın en büyük problemlerinden biridir.

Bu sorunları aşabilmek için aşağıdaki adımları atarak bütünsel bir satış ekibi gelişim yaklaşımı ortaya koymaya çalıştık:

  • Değerlendir: Hem satıcı adayları hem de mevcut satış ekibi için farklı satış tipleri ve şirket pazar konumlarına göre değişen yetkinlikleri ölçen ve değerlendiren satış yetkinlik değerlendirme merkezi
  • Göster ve uygulat: Hemen hemen tüm satış tiplerinde geçerli olan 14 temel satış yetkinliğini baz alan eğitimlerin yer aldığı yetkinlik laboratuvarı
  • Hedefle ve gerçekleştir: Satışta gerçek hedefler için gerçek müşteri datasını kullanarak istenilen sonuçları almanıza yardımcı olacak satış dönüşüm rehberi (sales enabler)
  • Neyi nasıl yapacaklarını anlat: Satıcılara ne yapmaları gerektiğini değil nasıl yapmaları gerektiğini aktaran, şirketinize özel hazırlanan satış taktikleri kılavuzu
  • Sahnele ve oynat: Satıcıların istenilen davranış ve yetkinlikleri sahneden gözleriyle görerek öğrendiği ve uyguladığı drama bazlı satış eğitimleri
  • Destek ol: Satıcının profesyonel gelişimi için sorumluluk almaya yönlendiren, onu sıkıştığı açmazlardan çekip çıkarabilecek satış koçluğu